Grote ijsvogelvlinder (Limenitis populi)

De Grote ijsvogelvlinder (Limenitis populi) is een iconische vlinder in België. Hij komt nog voor in een groot woudcomplex in de grensstreek met Frankrijk: zeldzaam en met een meestal verborgen levenswijze bovenop.

6/2019 - Olloy (B)

De vlinder foerageert meestal hoog in de toppen van de bomen en komt af en toe zonnen op stenige bospaden. De ratelpopulier is zijn waardplant ( zie de latijnse naam): met een zacht briesje in de kruin is deze zeldzame boom een fantastisch schouwspel. Dat heeft deze ijsvogelvlinder dan ook gemeen met de ratelpopulier.

6/2019 - Olloy (B)

De exemplaren die ik voor de lens kreeg, waren bovendien vrij nerveus en dansten langs het bospad om dan weer snel de hoogte op te zoeken.

6/2019 - Olloy (B)

Met deze populatie gaat het niet bijster goed. De plaats waar ik deze vlinders aantrof, was diep in het woud: ver van de meest gekende plek om deze vlindersoort aan te treffen. Misschien toch een lichtpuntje.

6/2019 - Olloy (B)